Dette er stedet, hvor alle er velkomne til forbøn

Her er der mulighed for at få hjælp til lige præcis det, du står midt i – eller har været udsat for. Det kan være svære ting i livet som ensomhed, sorg, forladthed, skilsmisse, afhængigheder med mere.
Voldsomme oplevelser og erfaringer, som måske gør, at du er tæt på at opgive håbet om, at det kan blive bedre, og at der findes nogen eller noget, der kan hjælpe dig.

Det kan også være fysiske smerter som ondt i ryggen, migræne, knæskader med mere. Vi har efterhånden oplevet helbredelser for næsten alt i de mange år, Healing Rooms har eksisteret. Ligesom vi har set mennesker blive frie fra mentale lidelser og traumer, der måske har plaget dem siden, de var børn; og som har hindret dem i at skabe det liv og den udvikling, som de ønsker sig.

I Healing Rooms har vi naturligvis tavshedspligt, og det er uforpligtende, forstået på den måde, at du selv bestemmer, om du vil benytte tilbuddet om samtale og bøn én eller flere gange. Ligeledes er det gratis, da det skal være muligt for alle at komme i Healing Rooms.

Vores største ønske er, at alle må opleve den frihed det er at slippe for smerter, tunge tankemønstre, eller uhensigtsmæssig adfærd, som blokerer for, at du kan leve dit dyrebare liv fuldt ud. Husk, dit liv her på jorden er betydningsfuldt og du er værdifuld.

Vi glæder os til at høre fra dig