Helbredende bøn

Himmelske Far, jeg takker dig for dit levende ord. Du sagde, at dit ord er liv for dem, som finder det, og medicin for hele deres legeme. I dag, ved min bekendelse, vil jeg bruge dit ord på mit legeme ved at bekende det.

Du sagde i Salme 139 vers 14 at jeg er underfuldt skabt og at dine gerninger er underfulde. Jeg erklærer at jeg er skabt af dig, og jeg er en underfuld skabning.

Jeg taler til sygdom i dag og proklamerer i følge Filipperbrevet 2 vers 10, at den skal bøje sig ved Herre Jesu Kristi navn. Ethvert navn i himlen, på jorden og under jorden skal bøje sit knæ for Jesu navn.

Jeg taler til mit legeme i dag og proklamerer min autoritet over det. Jeg befaler det at modtage Guds ord. Mattæus 8 vers 17 proklamerer at Jesus bar mine lidelser og tog mine sygdomme.

Himmelske Far, jeg takker dig at den samme Ånd, som oprejste Jesus fra de døde bor i mig, og giver mit dødelige legeme liv.

Jeg taler til mit immunforsvar og befaler det at være i overensstemmelse med Guds Ord. Mit immunforsvar skal ødelægge sygdom og lidelser i mit legeme og gøre sit arbejde; det er det, Gud har skabt det til.

Jeg takker dig, Far, at enhver celle i mit legeme giver respons på dit ord. Dit ord gennemtrænger mit legeme fra toppen af mit hoved til bunden af mine fødder. Jeg bekender at Guds ord bliver til liv i mig.

Salme 103 vers 3 erklærer, at Du Far tilgav alle mine synder og helbredte alle mine sygdomme. Far, det er din bekendelse, og jeg gør det ligeledes til min bekendelse. Jeg dømmer ikke efter hvad mine øjne ser, jeg dømmer ved dit levende ord. Det er dit ord som bor i mig og bringer sundhed og helbredelse til alle dele af mit legeme.

Himmelske Far, jeg fryder mig i dine løfter om guddommelig sundhed. Du sagde det, og jeg tror det! I dag erklærer jeg, at jeg vil se dit løfte om helbredelse manifesteret i mit legeme.

Helbredelse er min fordi Jesus betalte prisen for to tusinde år siden. Gud elskede mig så højt at han sendte sin søn for at dø på korset for at jeg kunne opleve livet på Guds præmisser. Hans liv i overflod manifesteres i mig, og gør mig hel—legeme, sjæl, og ånd. Amen.